LITT OM OSS :

Cafe Sør er et ikonisk sted, midt i Oslos hjerte. En kafe, lunsjsted og bar – men likevel så mye mer enn det. Et sted hvor mennesker med ulik bakgrunn møtes for å feire mangfoldet i Oslo.
Cafe Sør har betydd mye for mange mennesker, både gjester, ansatte og meg. Det er mye historie i disse veggene. Jeg vet om mennesker som har tatovert Cafe Sør på kroppen, folk som har fridd her og som til og med ønsket å gifte seg her. Det er ikke fordi vi er veldig hippe eller trendy, men fordi vi pleier Cafe Sør som et inkluderende fellesskap hvor alle møtes med respekt. Her kan alle være seg selv, uavhengig av opprinnelse, legning og uttrykk, sier Laurent Vacarisas, grunnlegger og hovedeier av Cafe Sør.

Laurent Vacarisas er opprinnelig en fransk kunstner, noe som også reflekteres på veggene i Cafe Sør. For han er Cafe Sør som et kunstprosjekt, og som alle kunstprosjekter er meningen å formidle et budskap – i dette tilfellet å skape en møteplass basert på respekt, tillit, toleranse og verdighet, både overfor gjester og ansatte.
Cafe Sør har skapt en inkluderende arena lenge før mangfold ble et hett tema. Mitt mål var ikke å ha et sted med flest mulig cocktails, være hip eller å tjene mest mulig penger, men å skape et sted med identitet og atmosfære. Gjennom dette fokuset har vi bestått tidens test, og vi er fortsatt en foretrukket hang-out for unge i Oslo. Dette har vi klart gjennom å tilpasse oss samfunnsendringene og utviklingen uten å miste vår identitet, sier Laurent.

Når man møter ham kan man ikke unngå å bli smittet av hans entusiasme for Oslo, Torggata og Strøget, hvor Cafe Sør ligger.
Etter mange utskiftninger i Strøget valgte «stayerne» å slå seg sammen for å blåse liv i denne til dels skjulte perlen i Oslo. Strøget Forening ble etablert i 2015 for å samkjøre aktivitetene i Strøget. Dette har bidratt til mer liv og røre og aktiviteter.

Laurent Vacarisas’ personlige engasjement har bidratt til fornyelsen av Strøget gjennom nyetableringer. I tillegg har han støttet mange aspirerende artister. Cafe Sør var en av første stedene i Oslo som hadde DJer hver eneste kveld, og mange av Oslos DJer har snurret plater på Sør-scenen.

Vi åpnet i 1999 og holder til i Torggata 11, rett ved Youngstorget. På dagtid tilbyr vi kaffe, med espresso fra Grünerløkka Kaffehus og et godt utvalg te. Vi har enkel matservering; sandwich/salat og vårruller. Ferske, deilige kaker har vi også! På kveldstid byr vi på spennende smaksopplevelser på drinker fronten, vi serverer både klassiske og egenkomponerte cocktails. DJ hver kveld og en avslappet og uhøytidelig atmosfære.
Hver søndag har vi også søndagsjam med husbandet vårt.
Mulig å reservere bord, Mulig å komme uten forhåndsreservering, Egnet for grupper, barnevennlig, takeaway og uteservering
Velkommen! Hilsen alle oss på Café Sør

Cafe Sør is an iconic place, right in the heart of Oslo. A cafe, lunch place and bar - but still so much more than that. A place where people from different backgrounds meet to celebrate the diversity of Oslo.
Cafe Sør has meant a lot to many people, both guests, employees and me. There is a lot of history in these walls. I know of people who have tattooed Cafe Sør on themself, and some who even wanted to get married here. It is not because we are very hip or trendy, but because we care about Cafe Sør as an inclusive community where everyone meets with respect.

Here everyone can be themselves, regardless of origin, orientation and expression, says Laurent vacarisas, founder and principal owner of Cafe Sør.
Laurent Vacarisas is originally a French artist, which is also reflected on the walls of Cafe Sør. For him, Cafe Sør is like an art project, and like all art projects is meant to convey a message - in this case, to create a meeting place based on respect, trust, tolerance and dignity, both for guests and employees.

Cafe Sør has created an inclusive arena long before diversity became a hot topic. My goal was not to have a place with the most cocktails, to be hip or to make the most money, but to create a place with identity and atmosphere. Through this focus we have passed the test of time, and we are still a preferred hang-out for young people in Oslo. We have achieved this by adapting to social change and development without losing our identity, says Laurent.

When you meet him, you can't help but get infected by his enthusiasm for Oslo, Torggata and Strøget, where Cafe Sør is located. After many replacements in Strøget, the "stayers" chose to join forces to breathe life into this partly hidden gem in Oslo. Strøget Association was established in 2015 to coordinate activities in Strøget. This has contributed to more lives and touches and activities.

Laurent Vacarisas' personal commitment has contributed to the renewal of Strøget through new start-ups. In addition, he has supported many aspiring artists. Cafe Sør was one of the first places in Oslo to have DJs every single night, and many of Oslo's DJs have turned discs on Café Sør stage.

Café Sør (the name means Café South) is a relaxed café during day time, with a selection of coffees and teas, and various soft drinks. If you want a bite to eat, we serve fresh salads and tasty sandwiches, hot soup of the day, as well as delicious cakes and freshly baked croissants. At night Café Sør turns into one of Oslo’s vibrant cocktail bars, with emphasis on fresh berries and fruits. Every night, you find a Dj behind the turn-tables.

Har du lyst til å opptre på en av våre scener (Sør eller Uhørt), eller sende oss en åpen søknad for jobb i en av kafeene?
Ta kontakt med oss her


LAURENT VACARISAS

Daglig leder/Eier
Laurent Vacarisas
laurent@cafesor.no
 

 

GABRIELLA
EKBOM

Nestleder/Personalansvarlig
gabriella@cafesor.no
 

 

DJ BOOKING
dj@strogetbooking.no

LIVE BOOKING
SILJE HOLMEN
silje@strogetbooking.no