Leoni har spilt over hele verden. Leoni lager rå og sjelfull nydisko, og har over 100 utgivelser bak seg. Leoni er fra Thessaloniki, Hellas. Musikken han spiller er en frydefull blanding av hus og disko, og funk med elektroniske aner.

Kveldens oppvarming er Kamil Bowski